Vodja Službe za kakovost Nataša Leskovšek, dipl.m.s., mag.zdr.nege
E: kakovost.sbt@sb-trbovlje.si
T: int. 629
Skrbnik za kakovost David Slapšak, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved
E: kakovost.sbt@sb-trbovlje.si
T: int. 704

Poslovnik kakovosti SB Trbovlje

si lahko ogledate v dokumentu: Poslovnik kakovosti SB Trbovlje v.7