Naziv razpisa: Dobave medicinsko potrošnega materiala
Številka javnega naročila: JN006106/2022
Opis:

Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo medicinsko potrošnega materiala za obdobje dveh let, št. 2022/460-8

Rok za zastavljanje vprašanj: 19. 9. 2022 do 15:00
Rok za oddajo ponudbe: 6. 10. 2022 do 10:00
Datum javnega odpiranja ponudb: 6. 10. 2022 ob 13:00
Datum aktualnosti: 28.02.2023

1 Navodilo za izdelavo ponudbe
1 Navodilo za izdelavo ponudbe
2 Opis predmeta JNI in zahteve naročnika
3 Ponudbeni predračun
4 Osnutek pogodbe
5 Obrazci
Narocnik_ESPD