Naziv razpisa: Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata z 24 mesečno garancijo z vključenim vzdrževanjem, izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje
Številka javnega naročila: JN006923/2022
Opis: Nakup in namestitev klasičnega digitalnega RTG aparata z 24 mesečno garancijo z vključenim vzdrževanjem, izvedbo potrebnih GOI del za pripravo prostora in pet (5) letno vzdrževanje opreme po izteku garancijskega roka za SB Trbovlje
Rok za zastavljanje vprašanj: 27.10.2022 do 15:00
Rok za oddajo ponudbe: 15.11.2022 do 10:00
Datum javnega odpiranja ponudb: 15.11.2022 do 13:00
Datum aktualnosti: 15.03.2023