Naziv razpisa: Dobave medicinsko potrošnega materiala za žilne pristope
Številka javnega naročila: JN003523/2022
Opis: Dobave medicinsko potrošnega materiala za žilne pristope
Rok za zastavljanje vprašanj: 29. 6. 2022 do 8:00
Rok za oddajo ponudbe: 13. 7. 2022 do 12:00
Datum javnega odpiranja ponudb: 13. 7. 2022 do 14:00
Datum aktualnosti: 13.11.2022

Narocnik_ESPD
Predračun EŽP za objavo MAJ 2022
Razpisna dokumentacija