Javni zavod Splošna bolnišnica Trbovlje


Skrajšano ime: SB Trbovlje
Rudarska cesta 9
1420 Trbovlje
SI-Slovenija

Telefon: 03 56 52 500
Faks: 03 56 26 122
E-naslov tajništvo: info@sb-trbovlje.si

Enotna točka naročanja (NAROČANJE NA PREGLEDE):
Telefon: 03 56 52 600
E-naslov: narocanje@sb-trbovlje.si