DOSTOPNOST

V Splošni bolnišnice Trbovlje si prizadevamo, da bi bilo naše spletišče dostopno za vse uporabnike, zlasti pa tudi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, zato je spletišče usklajeno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA).


IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.sb-trbovlje.si/.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona …),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • prilagajanje pisave in barvnih kontrastov (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.


STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče https://www.sb-trbovlje.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.


Nedostopna vsebina na spletišču - ocena nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča https://www.sb-trbovlje.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi prevelikega nesorazmernega bremena, skladno s 6. členom ZDSMA. 
Splošna bolnišnica Trbovlje ocenjuje, da bi za zavod nastale finančne posledice, če bi hoteli celotno vsebino ustrezno prilagoditi (prevesti v znakovni jezik in/ali opremiti s podnapisi ali drugače ustrezno prilagoditi skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), saj je obseg vsebine velik. Prav tako je SB Trbovlje pri oceni nesorazmernega bremena poleg znatnih finančnih posledic upoštevala tudi notranjo organizacijo in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja ter postopa skladno z ZDSMA, ki ravno iz teh razlogov dopušča navedena odstopanja skladno z oceno o nesorazmernosti.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (podpisani notranji akti zavoda, letna poročila itd…),
 • različne kompleksne tabele s podatki (npr. kazalnik kakovosti),
 • organigram
 • videoposnetki
Poleg svojih vsebin, na spletni strani občasno objavimo tudi vsebine, ki jih pripravljajo druge inštitucije. Navedbe razlogov za njihovo nedostopnost ali omejeno dostopnost so objavljene na spletnih straneh inštitucij, na katerih je izvorno mesto njihovih objav.


Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. 9. 2022 na podlagi samoocene. Zadnja sprememba izjave: dne 3. 1. 2023.


Inšpekcijski pregled spletne strani

Zadnji inšpekcijski pregled spletne strani je bil opravljen s strani RS Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana: dne 20. 12. 2022. 


Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin, lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.sb-trbovlje.si/ kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA) in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov: info@sb-trbovlje.si, ali po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, SI-Slovenija.
Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.


Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA), izvaja Inšpekcija za informacijsko družbo: MJU, Inšpektorat za javni sektor, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana; Inšpekcija za informacijsko družbo | GOV.SI.
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni pošti na zgornji naslov ali po elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si.


Direktor Splošne bolnišnice Trbovlje
Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.