V.d. predstojnika oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje Tjaša Furlan, dr.med.
E: raziskovanje@sb-trbovlje.si
Tajništvo bolnišnice Špela Špajzer
E: info@sb-trbovlje.si
T: 03 56 52 581 (int. 581)
Splošna bolnišnica Trbovlje že med študijem nudi študentom medicine številne možnosti sodelovanja:
  • če še niste prepričani katero specializacijo izbrati, vas že kot študente vabimo na prostovoljno delo, kjer boste pridobili nova znanja, izkušnje in priporočila za nadaljnji študij;
  • razpisujemo kadrovske štipendije;
  • vabimo vas, da se prijavite na opravljanje obveznega sekundariata (pripravništvo), izbirnega sekudariata ali delo sobnega zdravnika v naši bolnišnici;
  • če vas zanima raziskovalno delo, vas vabimo, da se vključite v klinične in predklinične raziskave na oddelkih ter pridobite izkušnje in objave v strokovnih revijah.
Vsem zainteresiranim študentom nudimo možnosti sodelovanja na internem, kirurškem, pediatričnem in ginekološko-porodnem oddelku ter v urgentnem centru.

Za več informacij nas pokličite v tajništvo bolnišnice ali vodjo oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje.