Zahteva za vpogled oz. izdajo zdravstvene dokumentacije (kopije)

Od 12.6.2020 v SBT veljajo Navodila za posredovanje medicinske dokumentacije, ki predpisujejo tudi nov obrazec za pridobitev fotokopij medicinske dokumentacije.
Izpolnjeno in podpisano vlogo je potrebno oddati na e-naslov info@sb-trbovlje.si ali po pošti na bolnišnični naslov (Splošna bolnišnica Trbovlje ; Rudarska cesta 9 ; 1420 Trbovlje).

VLOGA ZASE:
(PDF) ZAHTEVA za vpogled oz. izdajo zdravst. dokum.

VLOGA PO POOBLASTILU (obvezna priloga je pooblastilo):
(PDF) ZAHTEVA (po pooblastilu) za vpogled oz. izdajo zdravst. dokum.

Podatki iz zdravstvene dokumentacije pacientov sodijo med posebej občutljive osebne podatke, zato je potrebno z njimi ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi veljavnimi predpisi. Sama seznanitev z zdravstveno dokumentacijo pa je urejena z Zakonom o pacientovih pravicah, ZVOPin Uredbo EU.