Pacientove pravice

1. pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev
2. pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi
3. pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev
4. pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
5. pravica do spoštovanja pacientovega časa
6. pravica do obveščenosti in sodelovanja
7. pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju
8. pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje
9. pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja
10. pravica do drugega mnenja
11. pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo
12. pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov
13. pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic
14. pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic

Podrobnejši opis pravic vam je na voljo v brošuri, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje: Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah

Zakon o pacientovih pravicah posebej opredeljuje dodatne pravice pacientov, ki niso sposobni odločanja o sebi (otroci in druge ogrožene skupine):

1. pravica do izvajanja zdravstvene oskrbe brez nepotrebnih medicinskih posegov in dejanj, ki bi lahko povzročili telesno ali čustveno stisko otrok
2. pravica do takšne zdravstvene oskrbe, da se zagotovi zadovoljevanje čustvenih in telesnih potreb otrok
3. pravica do izvajanja takšne zdravstvene oskrbe, da se zagotavlja možnost za sprostitev, igro in izobraževanje otrok
4. pravica do stalnega spremstva enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, razen če so podani razlogi, zaradi katerih to ne bi bilo v otrokovo korist

Podrobneje pravice otrok in pacientov s težavami v duševnem zdravju ureja posebna zakonodaja.