Oseba, pristojna za reševanje prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic Maja Hvala, univ. dipl. prav.
E: zaupnik@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 414 (int. 414)
Oseba, pristojna za reševanje prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic Mateja Jere Mrak, dipl. upr. org.
E: zaupnik@sb-trbovlje.si
T: 03 62 05 444 (int. 444)

Kako ravnati v primeru, ko menite, da so bile vaše pravice kršene

Na osnovi Zakona o Pacientovih pravicah in Statuta Splošne bolnišnice Trbovlje so bila sprejeta Navodila o pravici pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo in Postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic.

Prizadevamo si, da se vsi nesporazumi in nerazumevanja do katerih lahko pride med zdravstveno oskrbo in se odražajo kot nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali kot nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca ali sodelavca, poskušajo rešiti takoj, ko menite, da je do takšnega ravnanja prišlo.

V kolikor domnevnega nesporazuma ni mogoče rešiti na ravni oddelka, specialistične ambulante ali druge organizacijske enote, lahko zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic vložite pri pristojni osebi. Pristojne osebe za reševanje prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v Splošni bolnišnici Trbovlje so navedene v kontaktu zgoraj. Zahteva se vloži pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu bolnišnice. Za vložitev pisne zahteve so pacientom na razpolago obrazci pri receptorju (vratarju) bolnišnice – glavni vhod v bolnišnico.

Zahteva za prvo obravnavo domnevne kršitve mora biti vložena v zakonsko določenih rokih.

Kontaktni podatki tajništva bolnice
T: 03 56 52 581
info@sb-trbovlje.si
 

ZAHTEVA ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC: obrazec PDF ali obrazec WORD

Postopek za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic:

Če v okviru postopka prve obravnave domnevne kršitve pacientovih pravic ni sklenjen dogovor o načinu rešitve spora, pristojna oseba pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve za drugo obravnavo domnevne kršitve pacientovih pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki o zahtevi odloči skladno z določbami Zakona o pacientovih pravicah.