Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

1. sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja
2. ravnati v skladu s prejetimi navodili in načrti zdravljenja , v katere je ustno ali pisno privolil
3. dati zdravstvenemu osebju resnične podatke o zdravstvenem stanju
4. obvestiti zdravstveno osebje o poslabšanju zdravstvenega stanja
5. spoštovati zasebnost drugih pacientov in zdravstvenih delavcev
6. spoštovati urnike, hišni red, organizacijske postopke izvajanja zdravstvenih storitev
7. pravočasno obvestiti zdravstvenega izvajalca o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje

DOLŽNOSTI PACIENTA OB ODPOVEDI TERMINA Z NJEGOVE STRANI

Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju s čakalnimi seznami ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS, 3/2018) ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, vas vljudno prosimo, da upoštevate naslednja navodila:
Brez navajanja razlogov lahko odpoveste termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.
Poznejša odpoved termina je dopustna le iz vaših objektivnih razlogov, pri čemer ste dolžni razlog za odpoved sporočiti pisno. Objektivni razlogi so:
- nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
- nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
- smrt ožjega družinskega člana pacienta.
Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru vaših objektivnih razlogov.
Če na določen termin izvedbe zdravstvene storitve ne boste prišli oz. termina ne boste odpovedali v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), smo vas dolžni črtati s čakalnega seznama, pri čemer bo vaša napotna listina prenehala veljati. Na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri nas se lahko znova uvrstite šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem ste bili neopravičeno odsotni.«