Vsak pacient, ki prihaja v bolnišnico ima svoje pravice in dolžnosti, ki se jih mora zavedati. Pravice in dolžnosti pacientov, kot tudi postopke reševanja v primeru sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev, določa Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št.15/08 z dne 11. 02. 2008.