Pooblastilo za prenos kartoteke

Od 12.6.2020 v SBT veljajo Navodila za posredovanje medicinske dokumentacije, ki predpisujejo tudi Postopek posredovanja kartoteke drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi prošnje pacienta in obrazec.

Izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za prenos kartoteke je potrebno oddati na e-naslov info@sb-trbovlje.si ali po pošti na bolnišnični naslov (Splošna bolnišnica Trbovlje ; Rudarska cesta 9 ; 1420 Trbovlje).

Iz prošnje mora biti nedvoumno razvidno za katerega pacienta gre (ime, priimek, naslov, datum rojstva), pri katerem zdravniku v SBT se zdravi (tudi v kateri ambulanti) in kateri je njegov novi izbrani zdravnik oz. zdravstveni zavod. Prošnja mora biti lastnoročno podpisana, zato sporočilo preko elektronske pošte ne zadostuje (razen v primeru, da bi pacient po elektronski pošti poslal preslikavo podpisane prošnje). V primeru, da prošnja oz. izpolnjen obrazec ni popoln (ni datuma rojstva, ni novega izbranega zdravnika…), se le-ta ne more obravnavati dokler jo pošiljatelj ne dopolni.