Obiski:

POZOR!!!
Režimi obiskov na posameznih oddelkih so še vedno spremenjeni. Prosimo, da pred prihodom v bolnišnici preverite kako in pod kakšnimi pogoji lahko pridete na obisk k svojcem. Navodila se lahko glede na epidemiološke razmere spreminjajo!

Aktualne podatke lahko najdete na spletnih straneh posameznih oddelkov in njihovih podstraneh, saj so tu urniki splošno veljavni.
 

ZAČASNO NEVELJAVNO: Ure obiskov po posameznih oddelkih v naši bolnišnici:

PEDIATRIČNI ODDELEK OD 10.00 DO 19.00 URE (1 do 2 osebi)
OD 8.00 DO 20.00 URE  ZA OTROKE Z OPERATIVNIM POSEGOM (1 do 2 osebi)
KIRURŠKI ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE
INTERNI ODDELEK OD 15.00 DO 18.00 URE
ENOTA INTENZIVNE NEGE OD 15.00 DO 15.15 URE (najožji svojci) 
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK GINEKOLOŠKO ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE PORODNI ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE, ZA OČETE OD 13.00 DO 17.00 URE
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA OD 8.00 DO 20.00 URE

Vhod v bolnišnico v času obiskov je na interni, ginekološki, porodni, kirurški oddelek in enoto intenzivne nege iz Rudarske ceste, na pediatrični oddelek (nov medzidek)  pa na glavnem vhodu v otroško bolnišnico. Vhod na oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo je iz Rudarske ceste (iz smeri Davčnega urada) – 1. etaža stare pediatrične zgradbe.   

Informacije svojcem:

Informacije o zdravstvenem stanju posredujejo lečeči zdravniki bolnika na vseh bolniških oddelkih. Po dogovoru so informacije lahko tudi v drugem času, odvisno od zdravstvenega stanja bolnika. Informacije se posredujejo osebi, ki jo je sporočil bolnik, v primeru otrok pa staršem oziroma skrbnikom. Informacije po telefonu so izjema in so možne samo na osnovi dogovora z lečečim zdravnikom. Informacije o zdravstveni negi lahko posreduje tudi oddelčna medicinska sestra.

POZOR!!!
Režimi podajanja informacij na posameznih oddelkih so spremenjeni.

Aktualne podatke najdete na spletnih straneh posameznih oddelkov in njihovih podstraneh, saj so spodaj navedeni urniki splošno veljavni.

ZAČASNO NEVELJAVNO: Urniki informacij po oddelkih:

PEDIATRIČNI ODDELEK OD 12.00 DO 13.00 URE
PO DOGOVORU Z LEČEČIM ZDRAVNIKOM   ZA OTROKE Z OPERATIVNIM POSEGOM 
KIRURŠKI ODDELEK OD 13.30 DO 14.00 URE
INTERNI ODDELEK OD 14.30 DO 15.00 URE
ENOTA INTENZIVNE NEGE INTERNA OD 14.30 DO 15.00 URE
KIRURŠKA OD 13.30 DO 14.00 URE
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK OD 12.00 DO 12.30 URE
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA INTERNA OD 14.00 DO 14.30 URE
KIRURŠKA OD 13.30 DO 14.00 URE