Obiski:

Zaradi epidemiološke situacije je bolnišnica žal še vedno zaprta za obiske svojcev, razen izjem podanih v nadaljevanju:

- ob upoštevanju navodil Ginekološko porodnega oddelka je dovoljena prisotnost očeta ob porodu. Na obisk k porodnici lahko pride le oče otroka in le pod pogojem, da izpolnjuje PCT pogoj (ali prebolel COVID pred manj kot 6 meseci ali cepljen pred manj kot 9 meseci ali testiran). Pred obiskom je potreben prehod v bolnišnico preko vstopne točke za preventivno triažo (modri kontejner pred Urgentnim centrom),

- dovoljeni so tudi obiski bolnikov v terminalni fazi in sicer le enega svojca in le po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom, ki poda tudi navodila za obisk.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Tudi, ko bodo obiski ponovno sproščeni, morajo biti prilagojeni zdravstvenemu stanju bolnika in upoštevanju njegovih želja. Obiski so možni tudi izven dogovorjenega časa po dogovoru z lečečim zdravnikom in zdravstveno negovalnim timom oz. medicinsko sestro.

POZOR!!!
V času širjenja bolezni COVID-19, so režimi obiskov na posameznih oddelkih spremenjeni. Prosimo, da pred prihodom v bolnišnici preverite kako in pod kakšnimi pogoji lahko pridete na obisk k svojcem. Navodila se lahko glede na epidemiološke razmere spreminjajo!

Aktualne podatke lahko najdete na spletnih straneh posameznih oddelkov in njihovih podstraneh, saj so tu urniki splošno veljavni.
 

ZAČASNO NEVELJAVNO: Ure obiskov po posameznih oddelkih v naši bolnišnici:

PEDIATRIČNI ODDELEK OD 10.00 DO 19.00 URE (1 do 2 osebi)
OD 8.00 DO 20.00 URE  ZA OTROKE Z OPERATIVNIM POSEGOM (1 do 2 osebi)
KIRURŠKI ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE
INTERNI ODDELEK OD 15.00 DO 18.00 URE
ENOTA INTENZIVNE NEGE OD 15.00 DO 15.15 URE (najožji svojci) 
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK GINEKOLOŠKO ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE PORODNI ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE, ZA OČETE OD 13.00 DO 17.00 URE
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA OD 8.00 DO 20.00 URE

Vhod v bolnišnico v času obiskov je na interni, ginekološki, porodni, kirurški oddelek in enoto intenzivne nege iz Rudarske ceste, na pediatrični oddelek (nov medzidek)  pa na glavnem vhodu v otroško bolnišnico. Vhod na oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo je iz Rudarske ceste (iz smeri Davčnega urada) – 1. etaža stare pediatrične zgradbe.   

Informacije svojcem:

Informacije o zdravstvenem stanju posredujejo lečeči zdravniki bolnika na vseh bolniških oddelkih. Po dogovoru so informacije lahko tudi v drugem času, odvisno od zdravstvenega stanja bolnika. Informacije se posredujejo osebi, ki jo je sporočil bolnik, v primeru otrok pa staršem oziroma skrbnikom. Informacije po telefonu so izjema in so možne samo na osnovi dogovora z lečečim zdravnikom. Informacije o zdravstveni negi lahko posreduje tudi oddelčna medicinska sestra.

POZOR!!!
V času širjenja bolezni COVID-19, so režimi podajanja informacij na posameznih oddelkih spremenjeni.

Aktualne podatke najdete na spletnih straneh posameznih oddelkov in njihovih podstraneh, saj so spodaj navedeni urniki splošno veljavni.

ZAČASNO NEVELJAVNO: Urniki informacij po oddelkih:

PEDIATRIČNI ODDELEK OD 12.00 DO 13.00 URE
PO DOGOVORU Z LEČEČIM ZDRAVNIKOM   ZA OTROKE Z OPERATIVNIM POSEGOM 
KIRURŠKI ODDELEK OD 13.30 DO 14.00 URE
INTERNI ODDELEK OD 14.30 DO 15.00 URE
ENOTA INTENZIVNE NEGE INTERNA OD 14.30 DO 15.00 URE
KIRURŠKA OD 13.30 DO 14.00 URE
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK OD 12.00 DO 12.30 URE
NEAKUTNA BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA INTERNA OD 14.00 DO 14.30 URE
KIRURŠKA OD 13.30 DO 14.00 URE