1. Sprejem pacienta:
Pacientove potrebe in njihova zahtevnost vplivajo na potek zdravstvene nege že ob sprejemu. Praviloma je pacient napoten v bolnišnico z napotnico zdravnika, ki je pacienta pregledal in/ali zdravil ter ugotovil, da ta potrebuje bolnišnično zdravljenje. Sprejem v bolnišnico je lahko načrtovan ali nujen. Ker se zaposleni v naši bolnišnici zavedamo, da bolezen in sprejem v bolnišnico predstavljata stres za vsakega posameznika, vam v nadaljevanju podajamo nekaj uporabnih informacij, ki vam bodo olajšale sprejem in hospitalizacijo (bivanje v bolnišnici).

2. Osebne stvari, ki jih potrebujete za bivanje v bolnišnici:
Ob prihodu na zdravljenje s seboj prinesite tudi zdravila, ki vam jih je predpisal osebni zdravnik. Zdravila morajo biti v originalni embalaži.

Pripomočke za:

 • osebno higieno (zobna ščetka, zobna krema, milo, glavnik, brivnik, osebna kozmetika),
 • zaželeno je, da s seboj prinesete tudi copate, pižamo ali spalno srajco, nogavice, jutranjo haljo,
 • očala, slušni aparat in ortopedske pripomočke.

3. Izjava o posredovanju informacij o bolnikovem stanju:
Pri sprejemu boste sporočili oz. podpisali izjavo, komu se lahko posredujejo informacije o vašem zdravstvenem stanju in po možnosti tudi telefonsko številko, kamor se lahko sporočijo te informacije. V primeru sprejema otrok ali bolnikov, katerim je bila odvzeta opravilna sposobnost, te podatke sporočijo starši oz. njihovi skrbniki.

4. Privolitev za medicinski poseg:
Ker boste ves čas pri zdravljenju aktivno sodelovali in soodločali, vas bo sprejemni zdravnik seznanil s terapevtskimi in diagnostičnimi postopki, ki se bodo izvajali v času zdravljenja. Za medicinske posege je potrebna pisna privolitev bolnika, staršev oz. skrbnikov (za osebe mlajše od 15 let in za osebe, katerim je bila odvzeta opravilna sposobnost).

5. Doječe matere in spremljevalci otrok:
V primeru, da bo na otroški oddelek sprejet vaš otrok, vam otroški oddelek nudi tudi namestitev. In sicer enemu izmed staršev ali skrbnikov otroka, lahko pa sta to tudi dedek ali babica, ki spremlja otroka v času hospitalizacije. Ta namestitev je samoplačniška, razen v primerih, ko je krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (doječe matere, usposabljanje staršev za kasnejšo rehabilitacijo otrok – čas odvisen od vrste bolezni, do dopolnjenega otrokovega 6 leta starosti). Sobivanje starša oz. skrbnika je možno le v primeru, da so proste kapacitete na oddelku.

S seboj morate prinesti:
 • pribor za osebno higieno,
 • brisače, spalno srajco ali pižamo in copate.
 • Kot staršu oziroma spremljevalcu otroka vam pripadajo zajtrk, kosilo in večerja ter ležišče (in ne postelja), ki se zjutraj pospravi.


Kot staršu ozrioma spremljevalcu otroka vam v času hospitalizacije vašega otroka ne pripada bolniški stalež, razen na dan sprejema v bolnišnico in na dan odpusta.

Zaželeno je, da ima vaš otrok ob sebi svojo najljubšo igračo ali ''ninico'', stekleničko, po kateri pije in dudo.

6. Vaša osebna garderoba:
Pri sprejemu se boste dogovorili o načinu hranjena vaše garderobe (v skupnih garderobah, bolniških sobah ali jo bodo odnesli vaši svojci).
V primeru, da se bo vaša garderoba hranila v skupnih garderobah, boste prejeli potrdilo o hrambi.
V primeru, da bo vaša garderoba oddana vašim svojcem, se bo to zabeležilo.
Bolnišnica odgovarja le za tisto garderobo, ki je bila oddana v skupne garderobe, za garderobo v bolniških sobah boste odgovarjali bolniki sami.

7. Denar in druge dragocenosti:
Priporočamo vam, da v bolnišnico ne prinašate večjih količin denarja in dragocenosti (nakit, ure), ker bolnišnica zanje ne more odgovarjati. Za lastnino, ki jo boste imeli v bolniški sobi, boste odgovarjali sami.
V izjemnih primerih boste lahko oddali denar in dragocenosti v hrambo bolnišnici, za kar boste prejeli ustrezno potrdilo.
V primeru, da je bolnik v stanju, da tega ne more storiti, popiše dragocenosti in denar komisija in jih izroči svojcem ali se hranijo v bolnišnici.
O obnašanju v bolnišnici je sprejet hišni red, s katerim morajo biti ob sprejemu seznanjeni bolniki.
 
8. Odpust iz bolnišnice:
DOKUMENTACIJA OB ODPUSTU
Vaš odpust je praviloma načrtovan, tako da so vaši svojci pravočasno seznanjeni o njem. O odpustu obvesti lečeči zdravnik svojce, pri njem pa sodelujejo tudi medicinske sestre z navodili, ki so povezanimi z odpustom:

 • kdaj se dobi odpustno pismo in komu ga morate izročiti (vašemu osebnemu zdravniku),
 • dobili boste tudi potrebne recepte,
 • dana bodo navodila o eventualni dieti, kontrolnem pregledu (kje, kdaj) ali nadaljnjem zdravljenju,
 • v primeru, da odpustnega pisma še ne bo mogoče pripraviti do vašega odpusta, ker še niso zbrani ali prejeti vsi izvidi, boste dobili začasno odpustno pismo z vsemi navodili glede nadaljnjega zdravljenja, končno odpustno pismo pa boste prejeli po pošti ali ga pa ga pridete osebno iskati.
Otrok ali bolnik, kateremu je bila odvzeta opravilna sposobnost, lahko zapusti bolnišnico le v spremstvu staršev ali skrbnikov.

9. Naša pomoč pri vašem odpustu:
V primeru, ko po končanem zdravljenju iz zdravstvenih in socialnih razlogov ne boste zmogli samostojnega življenja, se bo zdravstveno osebje skupaj z vami in vašimi svojci dogovorilo, katera oblika pomoči se bo iskala za vas:
 • pomoč na domu,
 • zdravstvena nega na domu ali
 • institucionalno varstvo.
V primeru izbire zdravstvene nege na domu ali pomoči na domu bo bolnišnica o tem obvestila vašega izbranega osebnega zdravnika ali patronažno službo ter Center za socialno delo.
V primeru izbire institucionalnega varstva bo bolnišnica skupaj s Centrom za socialno delo vam in vašim svojcem pomagala urediti namestitev.

10. Prevoz iz bolnišnice:
V primeru, da ste upravičeni do reševalnega prevoza do mesta bivanja, vam bo odpustni zdravnik napisal naročilnico za prevoz, medicinska sestra pa bo uredila naročila prevoza. V vseh drugih primerih pa si boste morali sami organizirati prevoz, bodisi s pomočjo vaših svojcev ali taksi službe.