Hišni red v splošni bolnišnici Trbovlje:

Sprejem v bolnišnico lahko predstavlja stres tako za bolnika, kot tudi za svojce. V bolnišnici se namreč zdravijo ljudje z različnimi življenjskimi navadami, željami in potrebami, zato se moramo drug drugemu prilagoditi. Dovolite, da vam pomagamo in predstavimo, kako poteka delovni dan v naši hiši.

Delovni dan v bolnišnici:

6.00
 • vstajanje
 • osebna higiena
 • zdravstvena nega
 • jemanje vzorcev krvi
7.00
 • zdravniška vizita (ginekološko porodni oddelek in kirurški oddelek)
7.30
 • zajtrk
 • zdravniška vizita (interni in otroški oddelek)
 • diagnostični in terapevtski postopki
12.00
 • kosilo
 • popoldanski počitek
 • zdravstvena nega
 • obiski
17.30
 • večerja
 • zdravstvena nega
20.00
 • nočni počitek
21.00
 • zdravstvena nega (po potrebi)

Obiski:

Obiski so vsak dan in morajo biti prilagojeni zdravstvenemu stanju bolnika in upoštevanju njegovih želja. Obiski so možni tudi izven dogovorjenega časa po dogovoru z lečečim zdravnikom in zdravstveno negovalnim timom oz. medicinsko sestro.

POZOR!!!
V času povečanega števila okužb z raspiratornimi boleznimi, so režimi obiskov na posameznih oddelkih spremenjeni. Prosimo, da pred prihodom v bolnišnici preverite kako in pod kakšnimi pogoji lahko pridete na obisk k svojcem. Navodila se lahko glede na epidemiološke razmere spreminjajo!

Podatke lahko najdete tudi na spletnih straneh posameznih oddelkov in njihovih podstraneh.

Ure obiskov po posameznih oddelkih v naši bolnišnici:

PEDIATRIČNI ODDELEK OD 10.00 DO 19.00 URE (1 do 2 osebi)
OD 8.00 DO 20.00 URE  ZA OTROKE Z OPERATIVNIM POSEGOM (1 do 2 osebi)
KIRURŠKI ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE
INTERNI ODDELEK OD 15.00 DO 18.00 URE
ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO OD 15.00 DO 15.15 URE (najožji svojci)
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK GINEKOLOŠKO ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE PORODNI ODDELEK OD 15.00 DO 16.00 URE, ZA OČETE OD 13.00 DO 17.00 URE
ODDELEK ZA NEAKUTNO BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO (NBO) OD 8.00 DO 20.00 URE

Vhod v bolnišnico v času obiskov je na interni, ginekološki, porodni, kirurški oddelek in enoto intenzivne nege iz Rudarske ceste, na pediatrični oddelek (nov medzidek)  pa na glavnem vhodu v otroško bolnišnico. Vhod na oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo je iz Rudarske ceste (iz smeri Davčnega urada) – 1. etaža stare pediatrične zgradbe.   

Informacije svojcem:

Informacije o zdravstvenem stanju posredujejo lečeči zdravniki bolnika na vseh bolniških oddelkih. Po dogovoru so informacije lahko tudi v drugem času, odvisno od zdravstvenega stanja bolnika. Informacije se posredujejo osebi, ki jo je sporočil bolnik, v primeru otrok pa staršem oziroma skrbnikom. Informacije po telefonu so izjema in so možne samo na osnovi dogovora z lečečim zdravnikom. Informacije o zdravstveni negi lahko posreduje tudi oddelčna medicinska sestra.

Urnik informacij po oddelkih:

POZOR!!!
V času povečanega števila okužb z raspiratornimi boleznimi, so režimi na posameznih oddelkih spremenjeni. Prosimo, da pred prihodom v bolnišnici preverite kako in pod kakšnimi pogoji lahko pridete do informacij. Navodila se lahko glede na epidemiološke razmere spreminjajo!

Podatke lahko najdete tudi na spletnih straneh posameznih oddelkov in njihovih podstraneh.

PEDIATRIČNI ODDELEK OD 12.00 DO 13.00 URE
PO DOGOVORU Z LEČEČIM ZDRAVNIKOM   ZA OTROKE Z OPERATIVNIM POSEGOM
KIRURŠKI ODDELEK OD 13.30 DO 14.00 URE
INTERNI ODDELEK OD 14.30 DO 15.00 URE
ENOTA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO INTERNA OD 14.00 DO 14.30 URE
KIRURŠKA OD 13.30 DO 14.00 URE
GINEKOLOŠKO PORODNI ODDELEK OD 12.00 DO 12.30 URE
ODDELEK ZA NEAKUTNO BOLNIŠNIČNAO OBRAVNAVO (NBO) INTERNA OD 14.00 DO 14.30 URE
KIRURŠKA OD 13.30 DO 14.00 URE

Varstvo osebnih podatkov:

V Splošni bolnišnici Trbovlje imamo vpeljane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja Splošna bolnišnica Trbovlje z namenom, da se prepreči nepooblaščenim osebam dostop, uporaba, obdelava in posredovanje drugim.

Prehrana:

Predpisano dieto pacientu določi zdravnik, v določenih primerih pa je možno upoštevati želje bolnika glede vrste in velikosti obroka, za kar se dogovori z medicinsko sestro.

Prehrana se postreže v bolniški sobi ali oddelčni jedilnici (odvisno od zdravstvenega stanja bolnika), kjer je na razpolago.

Zaželeno je, da obiskovalci bolnikom ne prinašajo hrane in pijače, v primeru da pa jo kljub temu, mora biti prilagojena bolezni bolnika - dieti, količine in vrste pa morajo biti omejene glede na možnost použitja in kvarjenja (v bolnišnici za tovrstno hrano ni na razpolago hladilnih naprav). Prav je, da se o vrsti prinešene hrane predhodno posvetujete z lečečim zdravnikom ali oddelčno medicinsko sestro.

Higiena prostorov in zaščita bolnišnične lastnine:

Bolniške prostore čistimo dnevno. Tako bolniki kot obiskovalci lahko tudi sami s svojim ravnanjem pripomorete k čistejšim prostorom. Bolniki in obiskovalci morajo paziti na prostore, opremo in pripomočke v bolnišnici. Namerno povzročeno škodo je potrebno poravnati

Počitek in gibanje:

Ves čas zdravljenja je bolnikom zagotovljen počitek. Zaželeno je, da se bolniki nahajajo v bolniških sobah, če pa jim zdravstveno stanje in način zdravljenja dopušča, pa lahko zapustijo bolniške sobe takrat, ko ne ovirajo razdeljevanja hrane, zdravil, izvajanja postopkov in posegov. V primeru, da bolnik zapusti oddelek, mora o tem predhodno obvestiti medicinsko sestro.

Kajenje in alkohol:

Kajenje je v vseh prostorih bolnišnice prepovedano, ravno tako tudi uživanje alkoholnih pijač.

Radio, televizija, mobilni telefon, prenosni računalnik:

Na nekaterih oddelkih je v dnevnem prostoru na razpolago televizijski sprejemnik.

Po dogovoru z zdravstvenim osebjem in po dogovoru z bolniki v isti bolniški sobi, lahko v bolnišnico prinesete radijski ali televizijski sprejemnik ter prenosni računalnik in dobite geslo za dostop do interneta.

Pri uporabi mobilnega telefona je potrebno upoštevati navodila zdravstvenega osebja, kajti mobilni telefon v nekaterih primerih zelo moti delovanje aparatov ali celo povzroči njihove okvare. Nastavitve mobilnega telefona morajo biti takšne, da ne motijo drugih bolnikov. V enoti intenzivne nege je prepovedano uporabljati mobilne telefone.

Garderoba, osebne stvari in dragocenosti:

Pri sprejemu se dogovori o načinu hranjena garderobe bolnika (v skupnih garderobah, bolniških sobah, ali jo odnesejo svojci). Bolnišnica odgovarja le za tisto garderobo, ki je bila oddana v skupne garderobe.

Priporočamo, da bolniki v bolnišnico ne prinašajo večjih količin denarja in dragocenosti (nakit, ure), ker bolnišnica zanje ne more odgovarjati. Za lastnino, ki jo ima bolnik v bolniški sobi, odgovarja sam bolnik. V primeru morebitne prijave izginotja dragocenosti ali denarja, osebje ali vodstvo Splošne bolnišnice Trbovlje NE prevzame odgovornosti ali povračila škode!

V izjemnih primerih lahko bolnik odda denar in dragocenosti v hrambo bolnišnici, za kar prejme ustrezno potrdilo. V primeru, da je bolnik v stanju, da tega ne more storiti, popiše dragocenosti in denar komisija in jih izroči svojcem ali se hranijo v bolnišnici, kar je označeno na sprejemnem negovalnem dokumentu.

Verski obredi:

V bolnišnici so dovoljeni obiski duhovnikov po predhodnem dogovoru z odgovorno medicinsko sestro oddelka.

Koristne informacije:

Poštni nabiralnik se nahaja pred bolnišnico pri glavnem vhodu.

Topli in hladni napitki se dobijo na avtomatu pri vratarju na glavnem vhodu v bolnišnico, pred vhodom na ginekološki oddelek, v dnevni sobi ginekološkega oddelka, na avtomatu pred vhodom na fizioterapijo oz. laboratorij, v avli kirurškega oddelka,  v čakalnici dializnega oddelka in pred vhodom na oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo. Pacientom in obiskovalcem so na voljo tudi avtomati z brezplačno pitno vodo na vseh glavnih vhodih na oddelke.