• prispevati k zmanjšanju vpliva epidemije na celotno življenje in delovanje družbe in države,
  • zagotoviti učinkovito ukrepanje zdravstva v času epidemije,
  • zmanjšati vpliv epidemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva,
  • zagotoviti pravočasno in učinkovito izvajanje javnozdravstvenih preventivnih ukrepov,
  • zagotoviti učinkovito in čim bolj nemoteno delovanje zdravstvene oskrbe,
  • zagotoviti normalne pogoje za delo osebja,
  • zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.
  • preuredila in opremila delovno okolje, primerno za zdravljenje pacientov s COVID-19: ureditev oddelkov in nakup potrebne medicinske in druge opreme,
  • preprečevala izpostavljenost tako zaposlenih kot pacientov in obiskovalcev bolnišnice, s čimer bo zagotavljala pravočasno in učinkovito izvajanje javnozdravstvenih preventivnih ukrepov, optimalne pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in zagotavljala učinkovito delovanje zdravstva v času epidemije, ter zagotavljala kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.
  • prispevala k zmanjšanju vpliva epidemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zmanjšala vpliv epidemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva,