Trenutni režim OBISKOV v SBT

Obiski na Internem oddelku in Enoti intenzivne terapije:
Zaradi večanja števila okužb z virusom SARS-CoV-2 sta do preklica Interni oddelek in Enota intenzivne terapije zaprta za obiske pacientov.
Informacije o zdravstvenem stanju pacientov, hospitaliziranih na teh dveh oddelkih, so mogoče le po telefonu.
Izjemoma lahko obisk pacienta dovoli lečeči oz. dežurni zdravnik. Dostop do Enote intenzivne terapije je urejen preko vhoda za Pediatrijo / Dializo. 
POMEMBNO: Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal. Obiskovalec mora imeti nameščeno obrazno masko in upoštevati navodila osebja glede razkuževanja rok.
 
Obiski na ostalih oddelkih:
Obiski v bolnišnici so dovoljeni, vendar z omejitvijo: največ 30 minut ena zdrava oseba (lahko več, če so to ena odrasla oseba in mladoletni otroci). Če je obiskovalcev v enem dnevu več, naj se zvrstijo en za drugim, skupno trajanje obiska naj bo največ 30 minut. Obiski naj se začnejo peti dan hospitalizacije pacienta, prej jih odsvetujemo. Izjeme so dovoljene po presoji predstojnika / lečečega / dežurnega zdravnika bolnišničnega oddelka.
POMEMBNO: Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal. Obiskovalec mora imeti nameščeno obrazno masko in upoštevati navodila osebja glede razkuževanja rok. Otrokom do dopolnjenega 6. leta starosti ni potrebno nositi obrazne maske.
 
Obiski na porodnem oddelku: 
Oče otroka in sorojenci lahko obiskujejo porodnico vsak dan največ eno uro. Za bližnje sorodnike, prijatelje, znance porodnic velja enako pravilo kot za ostale obiskovalce (opisano v odstavku Obiski na ostalih oddelkih).
POMEMBNO: Vsi obiskovalci morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal. Obiskovalec mora imeti nameščeno obrazno masko in upoštevati navodila osebja glede razkuževanja rok. Otrokom do dopolnjenega 6. leta starosti ni potrebno nositi obrazne maske.
 
SBT, 30.08.2022