spremenjeno delovanje URGENTNEGA CENTRA TRBOVLJE od 20.6.2023

dopis v PDF obliki: OBVESTILO ZA JAVNOST GLEDE DELOVANJA URGENTNEGA CENTRA TRBOVLJE

Datum:   16.6.2023
Številka: 2023/092-63/5
 
Zadeva: OBVESTILO ZA JAVNOST GLEDE DELOVANJA URGENTNEGA CENTRA TRBOVLJE
 
Splošna bolnišnica Trbovlje kot ustanova, v kateri je od leta 2016 do sedaj v sodelovanju z zasavskimi zdravstvenimi domovi, torej ZD Trbovlje, ZD Zagorje ob Savi in ZD Hrastnik, deloval urgentni center in dežurna služba zdravstva za območje Zasavja obvešča vse občanke in občane zasavskih občin, da so se zasavski zdravstveni domovi odločili, da ne bodo več sodelovali oz. delovali v prostorih Splošne bolnišnice Trbovlje.
 
Omenjena odločitev vseh treh zasavskih domov pomeni, da mora vsak pacient ne glede na čas prihoda v Urgentni center Splošne bolnišnice Trbovlje pred prihodom v Urgentni center Splošne bolnišnice Trbovlje, NAJPREJ obiskati zdravnika v svojem matičnem zdravstvenem domu, ki oceni njegovo stanje in mu po potrebi izda napotnico za prihod v Urgentni center Splošne bolnišnice Trbovlje. Šele nato se lahko z napotnico svojega osebnega oz. dežurnega zdravnika svojega matičnega zdravstvenega doma zglasi v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Trbovlje. V Urgentnem centru bo nato obravnavan in ustrezno oskrbljen. V kolikor bo pacient prispel v Urgentni center brez napotnice bo sicer prav tako obravnavam po triažnem sistemu, vendar bo v primeru stanja, ki ne bo kritično, napoten nazaj v svoj matični zdravstveni dom.  
 
Urgentni center je v Splošni bolnišnici Trbovlje sicer začel delovati leta 2016 in je z manjšimi spremembami in prilagoditvami deloval do danes. Res je, da se sistem nujne medicinske pomoči in dežurne službe na nivoju Republike Slovenije že več let prenavlja in, da omenjena reorganizacija še ni izvedena ter, da se tudi na področju urgentne medicine pozna ogromno pomanjkanje kadra. Vendar je vsaj za Zasavje do sedaj sistem deloval z medsebojnim sodelovanjem in dogovarjanjem med Splošno bolnišnico Trbovlje in zasavskimi zdravstvenimi domovi tako, da je bila zagotovljena dobrobit in čim boljša oskrba občanov. Ker pa se je predvsem v zadnjem letu čutila napetost med zasavskimi zdravstvenimi domovi in so te napetosti vplivale na delovanje Urgentnega centra  je bil v aprilu 2023 sklican sestanek na omenjeno temo, katerega so se udeležili predstavniki vseh zasavskih zdravstvenih domov, predstavniki MZ  ter seveda predstavniki Splošne bolnišnice Trbovlje. Na omenjenem sestanku je bil soglasno sprejet dogovor oz. protokol glede dela in izvajanja medbolnišničnih prevozov in delovanja dežurne službe in nujne medicinske pomoči. In sicer je bilo dogovorjeno, da se obstoječi sistem ohrani do 1.10.2023 ko naj bi zaživela nova organizacija NMP in DS.
Zato smo bili začudeni in razočarani nad odločitvijo zdravnikov iz Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi ter Zdravstvenega doma Hrastnik, ki sta po sestanku z dopisom ostale sodelujoče obvestila, da odstopata od medbolnišničnih prevozov v času dežurne službe. Razočarani smo tudi nad odločitvijo Zdravstvenega doma Trbovlje, da prenašajo izvajanje programa nujne medicinske pomoči in dežurne službe iz prostorov Urgentnega centra Splošne bolnišnice Trbovlje v Zdravstveni dom Trbovlje. Vendar pa Splošna bolnišnica Trbovlje kot sekundarna zdravstvena ustanova na njihove odločitev ne more vplivati, niti ne smemo in ne moremo delovati mimo pravil zato se za paciente uvaja sistem kot je naveden v prejšnjem odstavku.
 
Kot nosilec izvajanja sekundarne bolnišnične dejavnosti v Zasavju obžalujemo omenjene odločitve zasavskih zdravstvenih domov, saj smo prepričani, da so te odločitve v škodo pacientov zato apeliramo na vse zasavske zdravstvene domove  in jih pozivamo, da se držijo dogovora sklenjenega na sestanku, ki je bil izveden v aprilu 2023. Do takrat pa prosimo vse paciente, da se držijo navodil, torej, da morajo ne glede na čas prihoda v Urgentni center Splošne bolnišnice Trbovlje pred prihodom v Urgentni center Splošne bolnišnice Trbovlje, najprej obiskati zdravnika v svojem matičnem zdravstvenem domu, ki oceni njegovo stanje in mu po potrebi izda napotnico za prihod v Urgentni center Splošne bolnišnice Trbovlje in se šele nato zglasijo v Splošni bolnišnici Trbovlje, seveda pa za vse nujne primere še vedno ostaja številka 112.

    
            Strokovna direktorica                                           Direktor Splošne bolnišnice Trbovlje
          Tadeja Jelenko, dr. med.                                           Metod Kurent, dipl. inž. str., spec.
                                                                                                                 
 
Poslano:
  • Mediji
  • Občina Trbovlje
  • Občina Zagorje ob Savi
  • Občina Hrastnik
  • Občina Litija
  • ZD Trbovlje
  • ZD Zagorje ob Savi
  • ZD Hrastnik
ter dodatno tudi ZD Litija