Predstavitev novega RTG aparata v SBT

V Splošni bolnišnici Trbovlje nadaljujemo z zamenjavo stare, iztrošene medicinske opreme, in sicer smo po več kot enem letu intenzivnega dela in usklajevanja z Ministrstvom za zdravje le dočakali zaključek nove večje investicije v Splošni bolnišnici Trbovlje.
Po lanskem nakupu in montaži nove operacijske mize z razsvetljavo ter nakupu novega sodobnega ginekološkega stola, vam bomo danes s ponosom predstavili nov klasični digitalni RTG aparat, ki so ga naši sodelavci z Radiološkega oddelka resnično težko dočakali.
V SB Trbovlje smo vse do leta 2019 vsa klasična RTG slikanja za potrebe ambulantne in tudi hospitalne dejavnosti opravljali na dveh klasičnih diaskopskih aparatih.
Prvi aparat, takrat star 25 let, smo z novim digitalnim diaskopskim aparatom zamenjali v avgustu leta 2019. Že istega leta se je tudi drugemu aparatu iztekla življenjska doba (10 let), kar je pomenilo, da nam proizvajalec ni več zagotavljal vseh rezervnih delov.
Konec leta 2018 smo pričeli s prvimi aktivnostmi za izdelavo DIIP-a za nabavo klasičnega digitalnega RTG aparata, njegova končna verzija pa je bila pripravljena v letu leta 2022, ko je bil dokument tudi potrjen s strani MZ.
Poleg iztrošenosti in težav z zagotavljanjem rezervnih delov ter vzdrževanja starega klasičnega diaskopskega RTG aparata, smo se pri opravljanju preiskav in slikanj srečevali še z vrsto težav:
  • Otežen je bil dostop in sestop pacientov na preiskovalno mizo, saj je bila miza zaradi klasičnega ojačevalca slike dvignjena od tal več kot 90 cm. Potrebna je bila uporaba pručke oz. stopničk. Novi aparat sedaj omogoča spust mize na 52 cm.
  • Uporaba prenosnih CR plošč različnih dimenzij je pogosto povzročala okvare mehanike v za to namenjenem predalu mize aparata. Novi aparat ima v mizi in v stenskem stativu vgrajena fiksna detektorja RTG žarkov.
  • Obremenitve pacientov z dozami, so bile pri uporabi zajemanja slik na CR plošče nekajkrat večje od doznih obremenitev, pridobljenih pri uporabi nove sodobne digitalne tehnike pridobivanja slik.
  • Pri prikazu prsnih organov je bilo slikano polje velikokrat manjše od željenega prikaza. V teh primerih so bili pacienti po nepotrebnem dvojno obsevani.
  • Digitalizacija CR plošč. Digitalizator je bil, prav tako kot kasete, star 10 let in iztrošen. Mehanske okvare digitalizatorja in kaset so bile pogoste.
Novi RTG aparat je klasičen digitalni aparat z eno RTG cevjo in tremi detektorji za zajem slike. Dva detektorja sta vgrajena (miza in stenski stativ), tretji pa je mobilni (slikanje v posteljah).
Naši radiološki inženirji so novega aparata veseli in z njim radi delajo, se pa trenutno še vedno spoznavajo z vsemi možnostmi, ki jih nov aparat ponuja, saj so od primopredaje minili le dobri trije tedni. Verjamemo, da bodo z izboljšanimi storitvami zadovoljni tudi pacienti.