Omejitev obiskov na Odd. za neakutno bolnišnično obravnavo (NBO)

Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo je ponovno odprt za obiske, vendar je število obiskovalcev omejeno na eno zdravo osebo.