Mednarodni dan medicinskih sester

Danes je mednarodni dan medicinskih sester, ki poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost!  
 
Medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice so najštevilčnejša in nepogrešljiva skupina zaposlenih v zdravstvu. Izjemno pomembno vlogo imajo v življenju pacientov, saj so ob njih 24 ur na dan in vse dni v letu. Naloge zdravstvene nege so številne, saj je to poklic, ki ga vodi poslanstvo.
Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester je še posebej pomembno, da se zavedamo pomena vlaganja v poklic zdravstvene nege, izobraževanja, stalnega strokovnega in osebnega razvoja in ustreznih delovnih pogojev.
Vsem medicinskih sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam se iskreno zahvaljujemo za predanost, vztrajnost, lepo besedo in nasmeh.


OVREDNOTIMO SPOŠTUJMO VLAGAJMO ZAŠČITIMO

OVREDNOTIMO
SPOŠTUJMO
VLAGAJMO
ZAŠČITIMO