imenovanje novih članov Sveta JZZ SB Trbovlje

Vlada RS je na 76. redni seji dne 19.10.2023, s sklepom št. 01414-15/2023/4, določila, da se v Svet JZ zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje namesto dr. Alenke Kolar imenuje mag. Miroslav Berger kot predstavnik ustanovitelja. 

Trenutna sestava Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje :
 • predstavniki ustanovitelja:
  • mag. Miroslav Berger,
  • Mitja Meško,
  • Tomaž Krišelj,
  • Marko Drešček,
 • predstavnik zavarovancev:
  • Vojka Grešak Kramžar,
 • predstavnik uporabnikov:
  • Gregor Meterc,
 • predstavnik delavce zavoda:
  • Simona Poznič.