ob zaposlitvi in pomembni dokumenti za varno in kvalitetno delo

v okviru uvajalnega seminarja se vsak novo zaposleni seznani z dokumentom E-PRIROČNIK ZA ZAPOSLENE. E-Priročnik za zaposlene je namenjen vsem zaposlenim v bolnišnici, saj so v njem zbrane informacije o bolnišnici, njeni organizaciji in delovanju; nekateri pomembnejši postopki, navodila in informacije; z njim skušamo odgovoriti na vprašanja, vezana na zaposlitev.


V e-priročniku so povzete povezave na pomembnejše dokumente, s katerimi mora biti vsak zaposleni seznanjen in jih tudi upoštevati:
Vsem zaposlenim v zdravstveni negi (ter smiselno tudi zaposlenim v ostalih poklicnih skupinah) so namenjena Pravila strokovnega vedenja in poklicne dolžnosti zaposlenih v zdravstveni negi, dokument prejme vsak novo zaposleni v ZN.


Več o bolnišnici pa najdete na naslednjih povezavah:

- Osnovni podatki o bolnišnici
- Vodstvo
- Katalog informacij javnega značaja, Statut
- Poslanstvo in vizija